ALLES OVER HARDLOPEN

Runinfo.nl

Disclaimer van Runinfo.nl

De informatie die in Runinfo.nl wordt aangeboden is voor eigen risico van de gebruiker. In geen enkel geval zal de auteur aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade. Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd. De links worden regelmatig op hun geldigheid getest.

Privacybeleid van Runinfo.nl

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Copyright Runinfo.nl

Alle teksten en javascript programma's © 2001/2019 Stef Blijboom

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur de volledige inhoud van Runinfo.nl op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden. Het is ook niet toegestaan om gedeeltes van Runinfo.nl over te nemen.

Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo's.

Iets aan te vullen? Kritiek? Lof? Stuur een mailtje of gebruik het enquêteformulier.

Het linken van Runinfo.nl

Natuurlijk mag je linken. Graag zelfs. Is goed voor informatie-uitwisseling.
Titel: Hardloop informatie.
URL: https://www.runinfo.nl

Optimale instellingen Runinfo.nl

JavaScript

Omdat er intensief gebruik gemaakt wordt van JavaScript is het noodzakelijk dat deze scripts vertaald kunnen worden.


Overzichten
Looptraining

Hardloopschema's

Hardloopblessures

Hartslagmeter

Wedstrijden

Sportvoeding

Ideale gewicht

Tools

Hardlopen

Extra

Tips

Boeken

Site